Nuostatai

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Tarptautinis maratonas“ ir Vilniaus miesto savivaldybė 2018 m. gruodžio 16 d. rengia „EUROVAISTINĖS Kalėdinį bėgimą“.

II. NUOTOLIAI

Renginio metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

12 km;

6 km;

3 km;

0,2 km „Nykštukų bėgimas“;

3km FUN RUN;

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

10.30 val. 12 km startas;

12.00 val. 6 km startas;

13.15 val. „Nykštukų bėgimo“ startas;

13.30 val 3 km ir FUN RUN startas;

Visų bėgimų startas ir finišas Gedimino prospekte ties Vinco Kudirkos aikšte.

IV. LAIKO LIMITAS

1. 12 km – 1val. 30 min.

2. 6 km – 1 val.

3. 3 km – 30 min.

V. DALYVIAI

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, nieko neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.

2. Kiekvienas „EUROVAISTINĖS Kalėdinio bėgimo“ dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

4. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Tarptautinis maratonas“ organizuojamais renginiais.

5. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

2.Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją, distancijos keitimo mokestis – 5 Eur. Keičiant distanciją į didesnę taip pat turi būti sumokamas skirtumas tarp sumokėtos sumos ir pasirinktos distancijos registracijos mokesčio keitimo dieną. Dalyvis gali keisti informaciją nurodytą registracijos metu (vardą, pavardę, klubo / komandos pavadinimą ar bet kurią kitą informaciją), registracijos anketos informacijos keitimo mokestis – 5 Eur.

3. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu info@kaledinisbegimas.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis. Įmonės rekvizitai:

VšĮ „Tarptautinis maratonas“
Čiurlionio 84B-60, Vilnius
Įmonės kodas: 300561278
PVM kodas: LT100008891011
A/S: LT957400040679823810 B/K: 74000, Danske Bank A/S Lietuvos filialas

4. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

5. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

6. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

7. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.

8. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti dalyvio numerį, prie kurio pritvirtintos laiko matavimo elektroninės mikroschemos. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

9. Elektroninės mikroschemos vienkartinės, todėl jų grąžinti organizatoriams nereikės.

10. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

11. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.

12. „EUROVAISTINĖS Kalėdinio bėgimo“ rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.

13. FUN RUN bėgimo dalyviai gauna tik dalyvio numerį be laiko matavimo mikroschemos. Jiems nepriklauso medalis bei dalyvių krepšelis.

14. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.

VII. APDOVANOJIMAI

1. Bėgimo nugalėtojams ir prizininkams bus įteikti „EUROVAISTINĖS Kalėdinio bėgimo“ diplomai ir atminimo taurės.

2. Visi dalyviai turės galimybę atsispausdinti dalyvio diplomą. Bėgsiantieji su laiko matavimo kortele, savo diplome matys ir distancijoje sugaištą laiką.

3. Visiems pasiekusiems pasirinktos distancijos finišą bus įteikta dalyvio atminimo medalis. (Netaikoma FUN RUN bėgimo dalyviams)

VIII. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

1. 12 km rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

a. užsiregistravusiems iki 2018 m. lapkričio 16 d. – 12 Eur;

b. užsiregistravusiems nuo 2018 m. lapkričio 17 d. iki 2018 m. gruodžio 13 d. – 15 Eur;

c. užsiregistravusiems nuo 2018 m. gruodžio 14 d. iki 2018 m. gruodžio 16 d.  – 18 Eur;

2. 6 km rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

a. užsiregistravusiems iki 2018 m. lapkričio 16 d. – 9 Eur;

b. užsiregistravusiems nuo 2018 m. lapkričio 17 d. iki 2018 m. gruodžio 13 d. – 12 Eur;

c. užsiregistravusiems nuo 2018 m. gruodžio 14 d. iki 2018 m. gruodžio 16d.  – 15 Eur;

3. 3 km rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

a. užsiregistravusiems iki 2018 m. lapkričio 16 d. – 6 Eur;

b. užsiregistravusiems nuo 2018 m. lapkričio 17 d. iki 2018 m. gruodžio 13 d. – 9  Eur;

c. užsiregistravusiems nuo 2018 m. gruodžio 14 d. iki 2018 m. gruodžio 16 d.  – 12 Eur;

5. „Nykštukų bėgimas“ rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

a. užsiregistravusiems iki 2018 m. gruodžio 16 d.  – 3 Eur;

6. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

IX. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.kaledinisbegimas.lt iki gruodžio 15 dienos. Gruodžio 16 d. registracija bus vykdoma varžybų centre numerių atidavimo vietoje GO9 prekybos centre, renginio dieną bus galima registruotis renginio vietoje esančiame informaciniame centre. Naujų dalyvių registracija stabdoma iki pasirinktos distancijos starto likus pusvalandžiui.

2. Numerių atidavimas vyks gruodžio 14  ir 15 dienomis  GO9 prekybos centro 3 aukšte nuo 10:00 iki 20:00 val. , varžybų dieną bus galima atsiimti visų distancijų bėgimo numerius nuo 9.30 val. iki bėgimo pradžios.

3. Nepilnamečiai dalyviai numerių atsiėmimo metu turės pateikti atspausdintą ir pasirašytą tėvų sutikimą.

4. Atsiimti kito dalyvio numerį bei dalyvio krepšelį galima tik pateikus dalyvio, už kurį atsiimama, asmens dokumento kopiją.

5. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.

6. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po renginio nebeatiduodamas.

X. VARŽYBŲ TRASA

1. 3 km ir FUN RUN trasa: Gedimino pr., Šventaragio g., L. Stuokos Gucevičiaus g., Liejyklos g., Totorių g., Šv. Ignoto g., Dominikonų g., Gaono g., Stiklių g., pro Rotušės a. į Vokiečių g., Vilniaus g., Liejyklos g., Totorių g., Labdarių g., Vilniaus g. ir finišuojama Gedimino pr. šalia V. Kudirkos aikštės.

2. 6 km trasa: Gedimino pr., Šventaragio g., L. Stuokos Gucevičiaus g., Liejyklos g., Totorių g., Šv. Ignoto g., Dominikonų g., Gaono g., Stiklių g., Pilies g., Šv. Jono g., Universiteto g., Šventaragio g., B. Radvilaitės g., Maironio g., Išganytojo g., Bokšto g., Savičiaus g., Augustijonų g., Šv. Kazimiero g., Didžioji g., pro Rotušės aikštę į Vokiečių g., Vilniaus g., Liejyklos g., Totorių g., Labdarių g., Vilniaus g. ir finišuojama Gedimino pr. šalia V. Kudirkos aikštės.

3. 12 km trasa (2 ratai): Gedimino pr., Šventaragio g., L. Stuokos Gucevičiaus g., Liejyklos g., Totorių g., Šv. Ignoto g., Dominikonų g., Gaono g., Stiklių g., Pilies g., Šv. Jono g., Universiteto g., Šventaragio g., B. Radvilaitės g., Maironio g., Išganytojo g., Bokšto g., Savičiaus g., Augustijonų g., Šv. Kazimiero g., Didžioji g., pro Rotušės aikštę į Vokiečių g., Vilniaus g., Liejyklos g., Totorių g., Labdarių g., Vilniaus g. ir finišuojama Gedimino pr. šalia V. Kudirkos aikštės.

4. „Nykštukų bėgimo“ (200 m.) trasa: Gedimino prospektu ~100 m. nuo Vinco Kudirkos aikštės ir atgal prie Vinco Kudirkos aikštės.