Nuostatai

Distancijos

 • 12 km
 • 6 km
 • 3 km
 • 300 m Nykštukų bėgimas

Registracijos mokesčiai

Speciali kaina iki 2022.12.13 nuo 2022. 12.13 iki 2023.10.31 11.01 – 11.14 11.15 – 11.30  12.01 – 12.06  12.07 – 12.09
12 km 15 EUR* 19 EUR* 26 EUR 26 EUR 33 EUR  40 EUR
6 km 12 EUR* 15 EUR* 20 EUR 20 EUR 25 EUR  30 EUR
3 km 8 EUR* 10 EUR* 15 EUR 15 EUR 20 EUR  25 EUR
Nykštukų** bėgimas 4 EUR 5 EUR 6 EUR 9 EUR 12 EUR  15 EUR

*Iki 2024.10.31 užsiregistravę 12 km, 6 km ir 3 km dalyviai gauna vardinius numerius

 1. Registracijos duomenų keitimas vykdomas iki Lapkričio 30 d. 23:59:00 val. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Pagrindiniai duomenys (vardas, pavardė, lytis, atstovaujama valstybė) privalo būti nurodyti korektiškai ir gali būti tikrinami organizatorių iki galutinių rezultatų paskelbimo. Netinkamai nurodžius duomenis arba perdavus savo numerį kitam dalyviui, dalyviai gali būti diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami, atkreipiant atskirą dėmesį į prizininkus.
 2. Keičiant pasirinktą distanciją, taikomas kainų skirtumo mokestis. Jeigu keičiama distancija yra pigesnė, permoka nėra grąžinama. Visais keitimų atvejais yra taikomas ir fiksuotas duomenų keitimo mokestis – 10 EUR.
 3. Registraciją galima perkelti į kitų metų “Kalėdinį bėgimą”. Registracijos perkelimas galimas iki Lapkričio 30 d. 23:59:00 val. Paslaugos mokestis 10 EUR.
 4. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui. Išimtis taikoma traumos atveju, pateikus gydytojo ar ligoninės išrašą.
 5. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su renginio nuostatais bei tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
 6. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
 7. Kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 8. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 9.  Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti ar bėgti su bet kokiais gyvūnais. Šio draudimo nesilaikantys dalyviai bus diskvalifikuojami iš varžybų.

Visi Rusijos ir Baltarusijos atletai dalyvaudami renginyje sutinka, kad varžosi be konkurencijos ir į prizines vietas bei apdovanojimus nepretenduoja. Profesionalūs atletai renginyje dalyvauti negali (neatsižvelgiant į taikomas išimtis).

 1. Visi Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje, už registraciją turi sumokėti bankiniu pavedimu.
 2. Kiekvienas dalyvis privalo pateikti leidimą gyventi Lietuvoje, laisva forma pasirašytą dokumentą, kuriame yra išreiškiama Rusijos karo veiksmų nepalaikanti pozicija (anglų arba lietuvių kalbomis).
 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacija ir Lietuvos Lengvosios Atletikos Federacijos pranešimu, VšĮ „Tarptautinis maratonas” priimtu sprendimu, Rusijos ir Baltarusijos piliečiams griežtai draudžiama dalyvauti organizacijos rengiamuose renginiuose. Išimtys taikomos asmenims, kurie turi ir gali pateikti oficialų Lietuvos Respublikos atsakingų institucijų išduotą leidimą gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje renginio metu.
 4. Dalyviai atsiimdami bėgimo numerį privalo pateikti leidimą gyventi Lietuvos teritorijoje kartu su laisva forma pasirašytu dokumentu su pozicija prieš Rusijos karo veiksmus.

  DALYVIO PAKETAI

Informacija bus atnaujinta artėjant renginiui.

GREIČIAUSIOS KOMANDOS IR ĮMONIŲ TAURĖS

„Greičiausios komandos taurė“ – tai komandinės varžybos, kurių metu išaiškinama greičiausia bėgimo komanda.

„Įmonių taurės“ metu išaiškinama daugiausiai kilometrų Eurovaistinės Kalėdinio bėgimo metu surinkusi įmonė.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“, juridinio asmens kodas: 300561278, buveinės adresas: Kedrų g. 3 (301-2 kab.), Vilnius, tel. +37064732998, el. p. info@kaledinisbegimas.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.

2. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ taip pat yra interneto svetainės https://manobegimas.lt/event/54 valdytojas.

3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą www.kaledinisbegimas.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

 • 3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
 • 3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
 • 3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.

5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://manobegimas.lt/event/46. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.

6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.

7. Dalyvio duomenys saugomi:

 • 7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;
 • 7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;
 • 7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.

9. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@kaledinisbegimas.lt

10. Esant saugumo pokyčiams šalies viduje, registracijos perkeliamos į virtualaus bėgimo formatą.

11. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

Organizatoriai pasilieka teisę atšaukti dalyvio registraciją už nesportinį elgesį be papildomo paaiškinimo.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles.